:

W naszej pracy łączymy wiedzę, umiejętności oraz zdobyte doświadczenie w dziedzinach takich jak: architektura i projektowanie graficzne. Działamy kompleksowo, zapewniając profesjonalną obsługę na każdym etapie od koncepcji, aż po realizację. Do każdego projektu podchodzimy w sposób indywidualny, analizując temat pod kątem funkcjonalności, budżetu, potrzeb klienta czy estetyki. Scenariusze naszej pracy mogą być różne, jednak ogólne założenia i zakres projektu, można podzielić na następujące etapy.

Etapy

ANALIZA TEMATU / POTRZEB
:
Każdy projekt zaczynamy od spotkania z klientem i rozmowy o głównych wytycznych, oczekiwaniach i potrzebach. Następnie analizujemy temat w odniesieniu do planowanej funkcji, lokalizacji, kontekstu miejsca i innych czynników, które mogą mieć wpływ na decyzje projektowe.INWENTARYZACJA
:
Kolejnym krokiem jest inwentaryzacja stanu istniejącego. W zależności od zakresu prac wyburzeniowych i demontażowych, często powtarzamy ją na dalszym etapie prac, w celu weryfikacji pomiarów i doprecyzowania elementów wcześniej niedostępnych.KONCEPCJA PROJEKTOWA
:
Na tym etapie najważniejsze jest określenie głównych założeń projektowych, czyli stworzenie układu funkcjonalnego oraz wyznaczenie kierunku dla rozwiązań stylistycznych i materiałowych.PROJEKT WNĘTRZ
:
Przyjęte założenia projektowe zostają na tym etapie dopracowane i uszczegółowione. Równolegle z pracą projektową dokonujemy pierwszych wycen i kontaktujemy się z potencjalnymi wykonawcami. Następnie weryfikujemy budżet, dokonujemy niezbędnych korekt i sprawdzamy czy projekt spełnia wszystkie oczekiwania.PROJEKT WYKONAWCZY
:
Projekt wnętrz zyskuje tutaj swój ostateczny kształt. Przygotowywana jest kompletna dokumentacja projektowa, składająca się z rysunków ogólnych, szczegółowych oraz detali. Całość uzupełniają specyfikacje materiałowe i zestawienia elementów wyposażenia.HARMONOGRAM I KOSZTORYS
:
W czasie gdy powstaje projekt wykonawczy, podsumowujemy również kosztorys projektu, który obejmuje wyceny elementów stałych oraz ruchomych wyposażenia wnętrz. Dodatkowo tworzymy harmonogram prac wykonawczych, uzgadniany wspólnie z podwykonawcami.NADZÓR AUTORSKI
:
Naszym celem jest doprowadzenie projektu do jego ostatniej, najważniejszej fazy, jaką jest realizacja. Dlatego też nadzór autorski stanowi nieodłączną część naszej pracy. Kontrola nad przeprowadzanymi pracami budowlanymi i wykończeniowymi oraz stały kontakt z wykonawcami i podwykonawcami, daje nam możliwość wdrożenia projektu zgodnie z przyjętymi założeniami.DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
:
Podsumowaniem każdego projektu jest sesja fotograficzna, która stanowi dokumentację naszej współpracy oraz jest materiałem do dalszego wykorzystania w celach marketingowych i promocyjnych zarówno dla klienta, jak i projektanta. Pokazujemy na niej skończony projekt, eksponując wykorzystane w nim materiały, przyjęte rozwiązania formalne czy funkcjonalne oraz detale wykończenia.